Klawiatura Basic - KP/2018/V1

Instrukcja obsługi dla BioKey Inside Klawiatura Basic do integracji z drzwiami i Gate Basic obok drzwi

Dane techniczne


Napięcie zasilania:

8 ‒ 24 V DC (nie podłączać prądu przemiennego AC!)

Przekaźnik:

24 V DC 500 mA (maks.)

Zakres temperatur:

od -20°C do +85°C

Pamięć:

Basic: 1 Mastercode jest równocześnie kodem użytkowników
Premium: 1 Mastercode, 150 kodów użytkowników, 1 Relais
Premium Plus: 1 Mastercode, 150 kodów użytkowników, 2 Relais

Obudowa:

IP 65, szczelnie odlana, do użytku zewnętrznego

Gwarancja producenta: 24 miesiące

Inside:

Gate:Przed rozpoczęciem używania

UWAGA: 

  • Klawiatura Basic jeden Mastercode = Kod użytkownika 4-6 cyfrowy 
  • Ustawienie fabryczne klawiatura Basic Mastercode = 2587

* = (klawisz gwiazdka) potwierdzenie wprowadzenia danych 

🔑 = (klawisz klucz) otwieranie drzwi

  • W stanie ustawienia fabrycznego wszystkie diody LED świecą nieprzerwanie.
  • Niektóre kombinacje Mastercode z powodu bezpieczeństwa nie są możliwe np. 8888, 12345 lub 4321.  
  • Przy prawidłowym zakodowaniu czerwona i zielona diody LED zapalają się 2 razy. Przy Time out zapala się czerwona dioda LED na 3 sek.
  • Blokada: jeśli 10x z rzędu jest wprowadzony błędny Code urządzenie zostaje zablokowane, uniemożliwia nieupoważnionym osobom dostęp i nie reaguje na wprowadzane błędne kody. Tryb zablokowania jest czasowo ograniczony. Po kolejnych 10-ciu błędnych próbach blokada się przedłuża. Interwały blokady: 1 min, 5 min, 30 min, 1 godz., a następnie blokada całkowita. W celu usunięcia blokady należy wprowadzić: Kod użytkownika  

Uwaga dotycząca stanu roboczego czytnika:

  • jeśli czytnik posiada niebieską diodę LED: stale świeci się niebieska dioda LED
  • jeśli czytnik nie posiada niebieskiej diody LED: żadna dioda LED nie świeci.


Przegląd funkcji


Tryb

Funkcja/Opis

Sposób postępowania

Administrowanie

Zmiana Mastercodu lub kodu użytkownika

Wprowadzić *Aktualny Mastercode * Nowy Mastercode *

Czerwona i zielona diody LED migają 2 razy. W przerwie czerwona dioda LED zapala się na 3 sek. Przy dostawie został nadany Mastercode 2587.

Przykład: * 2587 * 2580 * (Mastercode lub kod użytkownika został zmieniony na 2580)

Tryb normalny

Otwieranie drzwi

Wprowadzić Mastercode i potwierdzić symbolem kluczyka 🔑 (klawisz klucz)

Jeżeli Mastercode jest poprawny zapala się zielona dioda i zamek się otwiera.
Jeśli Mastercode jest błędny zapala się czerwona dioda.

Przykład: 2587 🔑 (klawisz klucz)

Skasowanie (Reset)

Skasowanie wszystkiego i powrót do stanu początkowego ustawienia fabrycznego

Bezpośrednio na klawiaturze wprowadzić 

* aktualny Mastercode * 0 * aktualny Mastercode *

wszystkie diody LED świecą i nastawienie fabryczne (Mastercode 2587) jest przywrócone.

Przykład: * 2580 * 0 * 2580 *