Klawiatura Premium - KP/2018/V1

Instrukcja obsługi dla BioKey Inside Klawiatura Premium i Gate Premium

Dane techniczne


Napięcie zasilania:

8 ‒ 24 V DC (nie podłączać prądu przemiennego AC!)

Przekaźnik:

24 V DC 500 mA (maks.)

Zakres temperatur:

od -20°C do +85°C

Pamięć:

Basic: 1 Mastercode jest równocześnie kodem użytkowników
Premium: 1 Mastercode, 150 kodów użytkowników, 1 Relais
Premium Plus: 1 Mastercode, 150 kodów użytkowników, 2 Relais

Obudowa:

IP 65, szczelnie odlana, do użytku zewnętrznego

Gwarancja producenta: 24 miesiące

Inside:

Gate:Przed rozpoczęciem używania


UWAGA: 

  • Klawiatura Premium 1 Mastercode 4-6 cyfrowy, do 150 kodów użytkowników
  • Ustawienie fabryczne klawiatury Mastercode: 2589, kody użytkowników jeszcze niezaprogramowane.

= (klawisz gwiazdka) = potwierdzenie wprowadzenia danych 
🔑 = (klawisz klucz) = otwieranie drzwi

  • W stanie ustawienia fabrycznego wszystkie diody LED świecą nieprzerwanie

  • Niektóre kombinacje Mastercode z powodu bezpieczeństwa nie są możliwe np. 8888,12345 lub 4321.  

  • Przy prawidłowym zakodowaniu czerwona i zielona diody LED zapalają się 2 razy. Przy Time out zapala się czerwona dioda LED na 3 sek.

  • Blokada: jeśli 10x z rzędu jest wprowadzony błędny Code urządzenie zostaje zablokowane, uniemożliwia nieupoważnionym osobom dostęp i nie reaguje na wprowadzane błędne kody. Tryb zablokowania jest czasowo ograniczony. Po kolejnych 10-ciu błędnych próbach blokada się przedłuża. Interwały blokady: 1 min, 5 min, 30 min, 1 godz. a następnie blokada całkowita. W celu usunięcia blokady należy wprowadzić: Kod użytkownika  


Przegląd funkcjiFunkcja/Opis

Sposób postępowania

Administrowanie

Zmiana Mastercode
(Menu 1)

* Aktualny Mastercode * 1 * Nowy Mastercode *

Przy dostawie został nadany Mastercode 2589.

Przykład: * 2589 * 1 * 2587 *

Nadanie/Zmiana kodu użytkownika
(Menu 2)

* Mastercode * 2 * Numer użytkownika (1, 2, …150) * Kod użytkownika *

Numer użytkownika możliwy od 1 do 150. Przy dostawie nie został nadany żaden kod użytkownika.

Przykład: * 2589 * 2 * 8 * 2580 * (Kod użytkownika 2580 z indeksem nr 8 został zaprogramowany)

Usuwanie kodu użytkowania 
Metoda A - (Menu 3)

* Mastercode * 3 * Numer użytkownika (1, 2, …150) *

Numer użytkownika możliwy od 1 do 150.

Przykład: * 2589 * 3 * 8 * (Kod użytkownika z indeksem nr 8 został usunięty)

Usuwanie określonego kodu użytkowania
Metoda B - (Menu 3)

*Mastercode * 3 * 0 * kod użytkownika *

Przykład: * 2589 * 3 * 0 * 2580 * (Kod użytkownika 2580 został usunięty)

Zmiana czasu przełączenia R1 i/lub R2 
(Menu 4)

* Mastercode * 4 * Wybrać R1 lub R2 * Czas (1-60 sek.) *

Relais 1 lub 2.  Czas od 1 do 60 sekund. Fabryczne nastawienie czasu przełączenia wynosi 3 sek.

Przykład: * 2589 * 4 * 1 * 9 * (czas przełączenia R1 został zmieniony z 1 na 9 sek.)

Tryb normalny

Otwieranie drzwi

Wprowadzić Kod użytkownika i potwierdzić symbolem kluczyka 🔑 (klawisz klucz)

Jeżeli Kod użytkownika jest poprawny zapala się zielona dioda i zamek się otwiera.
Jeśli Kod użytkownika jest błędny zapala się czerwona dioda LED.

Przykład: 2580 🔑 (klawisz klucz)

Usuwanie (Reset)

Usuwanie wszystkiego i powrót do stanu początkowego ustawienia fabrycznego 
(Menu 0)

Na klawiaturze wprowadzić  *aktualny Mastercode * 0 * aktualny Mastercode*

Wszystkie diody LED świecą i nastawienie fabryczne (Mastercode 2589) zostało przywrócone.

Przykład (aktualny Mastercode 2587): * 2587 * 0 * 2587 *

LUB 
poprzez Blackbox (wewnątrz drzwi, zapytaj u producenta drzwi)