Bluetooth & Code - BC/2018/V1

Instrukcja obsługi dla BioKey Bluetooth & Code

Dane techniczne


Napięcie zasilania:

12 - 24 V DC (nie podłączać prądu przemiennego AC!)

Przekaźnik:

24 V DC 500 mA (maks.) / domyślnie 1 sek.

Zakres temperatur:

od -20°C do +60°C

Obudowa:IP43 / w skrzydle drzwiowym

Pamięć:

Maks. 6 telefonów komórkowych / 18 kodów użytkownika

Zasięg Bluetooth

Modyfikowalny (krótki, średni, daleki, maks. 0,2 m ~ 5 m)

Gwarancja producenta:24 miesiące


Przed rozpoczęciem używania

🔑  (klucz) = otwieranie drzwi

Do administrowania Bluetooth & Code służy App SOREX Manager

1. Aplikacja dla Android w Google Play

2. Aplikacja dla iPhone w iTunes


Przegląd funkcji


Funkcje /Opis Sposób postępowania

Programowanie kodu użytkownika

 1. Uruchom tryb programowania: Wprowadź 6 cyfr Mastercode i zatwierdź naciskając 🔑 (klucz) .
  Uwaga: Przed przejściem do następnego kroku, poczekaj, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i niebieska dioda LED przestanie migać.
 2. Wprowadź nowy kod użytkownika. Kod użytkownika może składać się z od 4 do 10 cyfr.
 3. Zatwierdź naciskając 🔑 (klucz) .

Podłączenie urządzenia z Bluetooth

 1. Włącz funkcję Bluetooth w Twoim telefonie komórkowym.
 2. Uruchom tryb programowania: Wprowadź 6 cyfr Mastercode i zatwierdź naciskając 🔑 (klucz).
  Uwaga: Przed przejściem do następnego kroku, poczekaj, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i niebieska dioda LED przestanie migać.
 3. Znajdź i wybierz pozycję „X Door Phone and Code“ w ustawieniach Bluetooth.
 4. Sparuj „X Door Phone and Code“.
 5. Wprowadź 6 cyfrowy Mastercode i zatwierdź naciskając 🔑 (klucz) .

Otwieranie drzwi:
tylko za pomocą kodu
lub “telefon Bluetooth i kod użytkownika razem

 • Wprowadź poprawny kod użytkownika i zatwierdź przyciskając 🔑 (klucz)
  lub
 • Jeśli podłączone urządzenie Bluetooth jest w zasięgu (dioda LED miga na zielono)
  -> wprowadź pierwsze dwie cyfry dowolnego kodu użytkownika, potwierdź naciskając 🔑 (klucz).

Zmiana Mastercode


 1. Wprowadź stary Mastercode i zatwierdź naciskając 🔑 (klucz).
 2. Wprowadź stary Mastercode ponownie.
 3. Wprowadź 111111 i zatwierdź naciskając 🔑 (klucz).
 4. Wprowadź nowy Mastercode i zatwierdź naciskając 🔑 (klucz).
 5. Wprowadź nowy Mastercode ponownie i zatwierdź naciskając 🔑 (klucz).

Uwaga: Urządzenie zatwierdzi zmiany (dioda LED miga / słychać sygnał dźwiękowy). Urządzenia opuszczają tryb programowania i wracają do standardowej pracy. W przypadku błedu, lub jeśli dwa nowe Mastercode nie zostaną zaakceptowane, urządzenia opuszczają tryb programowania.

Reset
 1. Wprowadź Mastercode i zatwierdź naciskając 🔑 (klucz) , poczekaj około 4 sekundy.
 2. Wprowadź Mastercode ponownie, poczekaj około 4 sekundy.
 3. Wprowadź Mastercode ponownie, po około 8 sekundach proces resetowania jest zakończony (fabryczny  Mastercode zostaje przywrócony i jest aktywny).