RFID Premium Plus- RFID/2018/V1

Instrukcja obsługi dla Inside RFID Premium Plus

Dane techniczne


Napięcie zasilania:

8‒24 V DC (nie podłączać prądu przemiennego AC!)

Przekaźnik:

24 V DC 500 mA (maks.)

Zakres temperatur:

od -20°C do +85°C

Pamięć:

1 Master Transponder i maks. 150 Transponderów np. breloków użytkowników
Po 1 kodzie użytkownika do przekaźnika R1 i R2

Dostawa:

RFID, 1x Master i 1x User brelok, Pilot

Bezdotykowy standardRFID - Mifare ISO14443

Obudowa:

IP 65, szczelnie odlana, do użytku zewnętrznego

Gwarancja producenta: 24 miesiące

Przed rozpoczęciem używania


  • Stan fabryczny = wszystkie diody LED (czerwona/zielona) świecą światłem ciągłym. 
  • Pierwszy zaprogramowany Transponder = Master Transponder
  • Jeśli okablowanie z zasilaniem jest poprawne i RFID jest w stanie fabrycznym (tzn. żaden Master Transponder jeszcze nie został zapisany w pamięci) pierwszy zaprogramowany Transponder automatycznie staje się Master Transponderem.
  • Transponder/Brelok sam w sobie jest neutralny. Ważny jest Master transponder/brelok, bo breloki i inne transpondery użytkowników wprowadzane są do systemu przy pomocy Master breloka.
  • Pilot jest uniwersalny. Jego bezpieczeństwo zapewnia kod użytkownika
  • Kod użytkownika pilota musi być 6-cyfrowy

RFID Reset

a) Usuwanie użytkowników przez RESET usuwa wszystkich użytkowników i konieczne jest nowe zapisanie aktualnych użytkowników. 
b) Pilot na podczerwień (IR-Keypad) do administrowania (usuwania/dodawania) poszczególnych użytkowników i breloków wg Indeksu 1-150


Przegląd funkcji


Tryb programowania

Funkcje /Opis

Sposób postępowania

Master Transponder

Zaprogramować Master Transponder

Warunek: stan dostawy fabrycznej, wszystkie diody LED (czerwona/zielona) świecą światłem ciągłym

Pierwszy Transponder zbliżyć do czytnika RFID.

Na potwierdzenie poprawnego zaprogramowania Master Transpondera zapala się  zielona dioda LED na 2 sek.  

Transponder Użytkownika na przekaźniki R1&R2

Zaprogramować  Transponder Użytkownika na oba przekaźniki R1 & R2

Warunek: tryb pracy, niebieska dioda LED świeci światłem ciągłym

Master Transponder zbliżyć na krótko do czytnika -> nacisnąć na pilocie E-> ID (Indeks) -> OK -> Transponder użytkownika w celu zaprogramowania zbliżyć na krótko przed czytnik
Jeśli poprawnie – zielona dioda LED zapala się na krótko jako potwierdzenie
Przykład: Master Transponder -> E -> 1 -> OK -> User Transponder

Transponder Użytkownika na R1 LUB R2

Zaprogramować  Transponder Użytkownika tylko na przekaźnik 1 lub przekaźnik 2

Warunek: tryb pracy, niebieska dioda LED świeci światłem ciągłym

Master Transponder zbliżyć na krótko do czytnika -> nacisnąć na pilocie E-> ID (Indeks) -> R1 (lub R2) -> OK -> Transponder użytkownika w celu zaprogramowania zbliżyć na krótko przed czytnik
Jeśli poprawnie – zielona dioda LED zapala się na krótko jako potwierdzenie
Przykład: Master Transponder -> E -> 1  -> R1 -> OK -> User Transponder

Kod Użytkownika na R1&R2

Zaprogramować  Kod Użytkownika pilotem

Warunek: tryb pracy, niebieska dioda LED świeci światłem ciągłym

Master Transponder-> nacisnąć na pilocie E -> wprowadzić 6-cyfrowy Kod Użytkownika -> OK -> powtórzyć Kod Użytkownika -> OK
Jeśli poprawnie – zielona dioda LED zapala się na krótko jako potwierdzenie
Przykład: Master Transponder -> E -> 260717 -> OK -> 260717 -> OK

Kod Użytkownika na R1 LUB R2

Zaprogramować  Kod Użytkownika pilotem tylko na przekaźniklub przekaźnik 2

Warunek: tryb pracy, niebieska dioda LED świeci światłem ciągłym

Master Transponder-> nacisnąć na pilocie E -> R1(lub R2)-> wprowadzić 6-cyfrowy Kod Użytkownika -> OK -> powtórzyć Kod Użytkownika -> OK
Jeśli poprawnie – zielona dioda LED zapala się na krótko jako potwierdzenie
Przykład: Master Transponder -> E -> R1 -> 260717 -> OK -> 260717 -> OK

Tryb pracy

A: Otwieranie drzwi transponderem Użytkownika

B: Otwieranie drzwi kodem Użytkownika 

Warunek: tryb pracy, świeci tylko niebieska dioda LED

Metoda A: Transponder Użytkownika zbliżyć na krótko przed czytnik RFID 
Metoda B: wprowadzić na pilocie kod Użytkownika -> potwierdzić OK
Jeżeli transponder/kod Użytkownika

  • jest poprawny świeci zielona dioda LED i przekaźniki się  otwierają.
  • nie jest poprawny - świeci czerwona dioda LED 
Usunąć Transponder  Użytkownika (Indeks)Warunek: tryb pracy, świeci tylko niebieska dioda LED

Master Transponder -> nacisnąć na pilocie D -> ID (Indeks) -> OK
Pojedynczy Transponder Użytkownika został usunięty
Przykład: Master Transponder -> D -> 1 -> OK 

Usunąć Kod Użytkownika Warunek: tryb pracy, świeci tylko niebieska dioda LED

Master Transponder -> nacisnąć na pilocie D -> 0 -> OK
Wszystkie Kody Użytkowników zostały usunięte 
Przykład: Master Transponder -> D -> 0 -> OK 

Reset

Skasowanie wszystkiego i powrót do stanu początkowego ustawienia fabrycznego. (włącznie z  Master Transponder i wszystkimi Kodami Użytkowników) 

Metoda A: Master Transponder 3 razy zbliżyć i oddalić sprzed czytnika RFID.
Wszystkie diody LED (czerwona/zielona) świecą nieprzerwanie i urządzenie wróciło do ustawień fabrycznych.  
Metoda B: za pomocą pilota i Reset Code: Nacisnąć DA -> wpisać Reset Code -> OK -> urządzenie wróciło do ustawień fabrycznych. 
Metoda C: Reset na Hardware: Przycisk „Reset“ trzymać przez 5 sekund na Whitebox w skrzynce elektrycznej