RFID Basic- RFID/2018/V1

Instrukcja obsługi dla RFID Inside Basic

Dane techniczne


Napięcie zasilania:

8-24 V DC (nie podłączać prądu przemiennego AC!)

Przekaźnik:

24 V DC 500 mA (maks.)

Zakres temperatur:

od -20°C do +85°C

Pamięć:

1 Master Transponder i maks. 150 Transponderów np. breloków użytkowników
1 kod użytkownika do zaprogramowania na Pilocie (np. dla gości)

Dostawa:

RFID, 1x Master i 1x User brelok, Pilot 

Bezdotykowy standardRFID - Mifare ISO14443

Obudowa:

IP 65, szczelnie odlana, do użytku zewnętrznego

Gwarancja producenta: 24 miesiące

Przed rozpoczęciem używania


 • Stan fabryczny = wszystkie diody LED (czerwona/zielona) świecą światłem ciągłym. 
 • Pierwszy zaprogramowany Transponder = Master Transponder
 • Jeśli okablowanie z zasilaniem jest poprawne i RFID jest w stanie fabrycznym (tzn. żaden Master Transponder jeszcze nie został zapisany w pamięci) pierwszy zaprogramowany Transponder automatycznie staje się Master Transponderem.
 • Transponder/Brelok sam w sobie jest neutralny. Ważny jest Master transponder/brelok, bo breloki i inne transpondery użytkowników wprowadzane są do systemu przy pomocy Master breloka.
 • Pilot jest uniwersalny. Jego bezpieczeństwo zapewnia kod użytkownika
 • Kod użytkownika pilota musi być 6-cyfrowy
 • Usuwanie użytkowników przez RESET usuwa wszystkich użytkowników i konieczne jest nowe zapisanie aktualnych użytkowników. 

Uwaga dotycząca stanu roboczego czytnika:

 • jeśli czytnik posiada niebieską diodę LED: stale świeci się niebieska dioda LED
 • jeśli czytnik nie posiada niebieskiej diody LED: żadna dioda LED nie świeci.


Przegląd funkcji


Tryb programowania

Funkcje /Opis

Sposób postępowania

Master Transponder

Zaprogramować Master Transponder

Warunek: stan dostawy fabrycznej, wszystkie diody LED (czerwona/zielona) świecą światłem ciągłym

Pierwszy Transponder zbliżyć do czytnika RFID. Jeśli ok – zielona dioda LED zapala się na 2 sek. jako potwierdzenie.  

Transponder Użytkownika 


Zaprogramować  Transponder Użytkownika 

Warunek: tryb pracy, niebieska dioda LED świeci światłem ciągłym

 1. Master Transponder zbliżyć na krótko do czytnika, czerwona i zielona diody LED świecą 2 sek.
 2. Transponder użytkownika w celu zaprogramowania zbliżyć na krótko przed czytnik RFID
 3. Jeśli OK to zielona LED zapala się na krótko jako potwierdzenie
Kod Użytkownika 

Zaprogramować  Kod Użytkownika pilotem

Warunek: tryb pracy, niebieska dioda LED świeci światłem ciągłym

Master Transponder-> nacisnąć na pilocie E -> wprowadzić 6-cyfrowy Kod Użytkownika -> OK -> powtórzyć Kod Użytkownika -> OK

Jeśli ok – zielona dioda LED zapala się na krótko jako potwierdzenie

Przykład: Master Transponder -> E -> 260717 -> OK -> 260717 -> OK

Tryb pracy

A. Otwieranie drzwi transponderem Użytkownika
LUB

B. Otwieranie drzwi kodem Użytkownika 

Warunek: tryb pracy, świeci tylko niebieska dioda LED


Metoda A: Transponder Użytkownika zbliżyć na krótko przed czytnik RFID LUB

Metoda B: wprowadzić na pilocie kod Użytkownika -> potwierdzić OK

Jeżeli transponder Użytkownika

 • jest autoryzowany - świeci zielona dioda LED i przekaźniki się  otwierają.
 • nie jest autoryzowany - świeci czerwona dioda LED 
Usunąć Kod Użytkownika Warunek: tryb pracy, świeci tylko niebieska dioda LED

Master Transponder -> na pilocie nacisnąć D -> 0 -> OK

Wszystkie Kody Użytkowników zostały usunięte 

Reset

Skasowanie wszystkiego i powrót do stanu początkowego ustawienia fabrycznego. (włącznie z Master Transponder)

Metoda A: Master Transponder 3 razy zbliżyć i oddalić sprzed czytnika RFID.
Wszystkie diody LED (czerwona/zielona) świecą nieprzerwanie i urządzenie wróciło do ustawień fabrycznych. 

Metoda B: za pomocą pilota i Reset Code: Nacisnąć DA -> wpisać Reset Code -> OK.
Wszystkie diody LED (czerwona/zielona) świecą nieprzerwanie i urządzenie wróciło do ustawień fabrycznych.  

Metoda C: Reset na Hardware: Przycisk „Reset“ trzymać przez 5 sekund na Whitebox.