Czytnik Autotest Pilotem

Do kontroli prawidłowego podłączenia czytnika z zamkiem przewidziany jest Autotest pilotem (bez konieczności wprowadzania odcisków palców producenta czy montażysty na czytniku dla klienta). Autotest daje gwarancje, że podłączenie zamka w drzwiach z czytnikiem zostało prawidłowo wykonane i  przejście kablowe, zasilanie i czytnik) pracują poprawnie. Autotest służy również, aby przy odbiorze drzwi zademonstrować właścicielowi/deweloperowi,  że podłączenie drzwi, zamka i czytnika poprawnie funkcjonuje.

Autotest przeprowadzamy przy pomocy pilota.

Autotest pilotem jest szczegółowo opisany w Quick start dla Producentów Drzwi

  1. Na wstępie należy sprawdzić, czy czytnik znajduje się w stanie ustawienia fabrycznego. Czerwona i zielona diody LED świecą nieprzerwanie.

  2. Następnie pilotem przyciskamy: 0 -> OK

  3. Autotest startuje automatycznie: kontrolowane są parowanie, kodowanie i połączenie. Autotest trwa około 10 sek. 
    1. Test poprawny: zamek się otwiera i diody (czerwona i zielona) świecą nieprzerwanie.
    2. Test negatywny: zamek nie reaguje lub dioda świeci na czerwono→ sprawdzić podłączenie zamka wg Schematu okablowania.

Autotest (1-2) producent drzwi kontroluje czy poprawnie podłączył czytnik z zamkiem (Plug&Play) podczas produkcji. Autotest dokumentuje, że drzwi z produkcji wyszły z prawidłowo podłączonym do zamka czytnikiem np. w formie krótkiego filmu nakręconego tel.kom.
Udokumentowany filmem Autotest jest szczególnie ważny, jeśli drzwi są przekazywane za granice. 

Autotest (3-4-5-6) w momencie przekazywania drzwi Producent drzwi -> Dystrybutor drzwi -> Montażysta -> należy wykonać kolejne Autotesty i dokumentacje filmem

Autotest (7-8-9) u klienta prywatnego - w ten sposób można udokumentować, że przekazujemy drzwi z prawidłowo podłączonym czytnikiem.

Czytniki linii papilarnych mają nielimitowaną ilość Autotestów (od wersji V8.0/2018). Autotest funkcjonuje wyłącznie w przypadku gdy bank danych czytnika jest pusty. W momencie, kiedy właściciel zapamiętał na czytniku swoje odciski, kolejnych prób  Autotestu nie można już przeprowadzić. Limitowane Autotesty do wersji V 7/2018

 Click here to expand...

Problem

Co zrobić, jeśli limit 9 autotestów pilotem został wyczerpany (z łącznie 10 autotestów - jeden został użyty przez producenta)

Rozwiązanie

Jeśli limit 9 autotestów pilotem został wyczerpany producent drzwi/montażysta wyjątkowo mogą sprawdzić podłączenie wprowadzając Masterfinger i palec użytkownika.

Następnie zresetować czytnik, czyli wyczyścić go i przywrócić do stanu fabrycznego.

  • wprowadzić Masterfinger + palec użytkownika zrobić
  • zrobić „ręczny reset” na Blackbox

Autotest można wykonać 9 razy, funkcjonuje również po montażu i otwiera pilotem drzwi na „0 – OK”. Jest to celowo zamierzone, aby właścicielowi zademonstrować, że podłączenie pracuje poprawnie.  Jeśli mamy 9 prób „0 ->OK” autotestu pilotem to czy obca osoba (dysponując pilotem) w ten sposób może otworzyć drzwi, jeśli wszystkie próby nie zostały jeszcze wykorzystane.

Autotest funkcjonuje wyłącznie w przypadku gdy bank danych czytnika jest pusty. W momencie, kiedy właściciel zapamiętał na czytniku swoje odciski,  kolejnych prób  Autotestu nie można już przeprowadzić. Ponadto,  jeśli czytnik przez 24 godz. jest w użyciu Autotest jest całkowicie wyłączany. Tzn.po jednym dniu po podłączeniu u klienta funkcja Autotestu automatycznie się dezaktywuje.

Powiązane artykuły

There is no content with the specified labels