RFID Premium Plus V2

 

Instrukcja obsługi dla RFID Premium Plus Inside i Gate

 

Dane techniczne

Przed rozpoczęciem używania


Przegląd funkcji