Gate Czytnik linii papilarnych Basic - FP/V9.x

Dane techniczne:


Przed rozpoczęciem użytkowania:


Szybki przegląd funkcji


Pilot


Użytkowanie

Zapamiętywanie palca Masterfinger


Zapamiętywanie palca użytkownika


Otwieranie drzwi


Skasowanie wszystkich palców (Reset) 

3. Metoda za pomocą Whitebox


Dalsze funkcje

Obsługa drzwi pilotem
Zmiana kodu kasowania (Reset Code)
Dodawanie kolejnych palców Masterfinger pilotem
Dodawanie kolejnych masterów podczas pierwszego programowania (stan fabryczny)
Ustawienie daty i czasu do audytu ze stemplem czasowym
Nastawianie pilotem czasu przełączania elektrozamka
Blokowanie/odblokowywanie czytnika


Analiza Błędów