Czytnik linii papilarnych IR Admin + 2 przekaźniki - V3.4_7.1_7.2/2018

Instrukcja obsługi dla BioKey Inside Czytnik linii papilarnych IR Admin + 2 przekaźniki do integracji z drzwiami

Dane techniczne:


Czytnik palca:

czujnik termiczny, bez śladu odcisków

Napięcie zasilania:

8‒24 V DC (nie podłączać prądu przemiennego AC!)

Przekaźnik:

24 V DC 500 mA (maks.)

Zakres temperatur:

od -20°C do +85°C

Obudowa:

IP 65, szczelnie odlana, do użytku zewnętrznego

Pamięć:

do 150 wzorców palców, w tym 9 palców Masterfinger

Protokół dostępu:

>1000 zapisów w jednostce zew.
i >100 zapisów w jednostce wew.(Blackbox)

Gwarancja producenta:

24 miesiącePrzed rozpoczęciem używania:


 • Masterfinger (palec nadrzędny) to palec, dzięki któremu w czytniku zostają zapamiętane palce użytkowników.
 • Palec użytkownika to palec używany do otwierania drzwi.
 • Pilot służy dla producenta drzwi/montażysty do Autotestu, a dla użytkownika do resetu i do otwierania drzwi 
 • Na początku użytkowania; przy prawidłowym podłączeniu do zamka i w stanie fabrycznym - diody czerwona i zielona świecą nieprzerwanie
 • Na wstępie musi zostać zapamiętanych 6 palców Mastera. 6 razy prawidłowo przeciągnięty po czytniku (np. prawy kciuk tej samej osoby) staje się automatycznie palcem Masterfinger. Alternatywnie 6 różnych osób przeciąga prawy kciuk i jest 6 Masterów. Dodatkowo można dodać maks. 6 palców Mastera pilotem.
 • Palce Masterfinger nie mogą być w żadnym przypadku zapamiętane jako palce użytkownika! 
 • Przed przystąpieniem do kodowania umyć i nakremować ręce.
 • Przy pierwszym użyciu odczekać ok. 1 min aż czytnik osiągnie optymalną temperaturę.
 • Po każdym zarejestrowaniu palca (przeciągnięcie palcem po czytniku), należy odczekać ok. 3 s do momentu zasygnalizowania diodą, że kolejny palec może zostać przeciągnięty po czytniku.
 • Których palców używać?
  • W przypadku smukłych palców użyć kciuka ewentualnie palca wskazującego.
  • Łączna pamięć wzorców możliwych do zapamiętania wynosi 150 palców (przy czym każdy wzór zajmuje jedno miejsce). Im więcej wzorców palców/na osobę zostanie zapamiętanych, tym stabilniej funkcjonuje  system i tym wyższy stopień rozpoznawalności.
  • Należy zarejestrować min. 2 palce/osobę, a każdy palec przeciągnąć 6~10 razy.


Uwaga dotycząca stanu roboczego czytnika:

 • jeśli czytnik posiada niebieską diodę LED: stale świeci się niebieska dioda LED
 • jeśli czytnik nie posiada niebieskiej diody LED: żadna dioda LED nie świeci.


Przeciąganie palcem po czytniku

 • Przeciągać równomiernie palcem po czytniku, lekko naciskając.
 • Po czytniku należy przeciągać możliwie jak największą powierzchnią palca (patrz rys. 1).

    Szybki przegląd funkcji

Szybki przegląd funkcji

Funkcja

OpisSposób postępowania

Zapamiętać Masterfinger

Stan ustawienia fabrycznego (diody czerwona + zielona świecą nieprzerwanie)
Po każdym przeciągnięciu palcem po czytniku należy odczekać ok. 3 s do momentu zasygnalizowania diodą, że palec może ponownie zostać przeciągany.

Przed przystąpieniem do kodowania Masterfingera i palców użytkownika umyć i nakremować ręce. 
-> 10-20 razy przeciągnąć palcem Masterfinger po czytniku.
-> Na zakończenie odczekać 7 s, aż diody czerwona/zielona zamigają 3 razy

Zapamiętać palec użytkownika dla Relais 1 i 2 // Relais 1 lub 2

Zeskanować  palec użytkownika w połączeniu z Indeksem do obsługi
-> obu Relais (R1 i R2) -> E 
-> // wybranego Relais (R1 LUB R2) -> E 

-> 1 raz przeciągnąć palec Masterfinger ->  Pilot -> -> Indeks (// -> R1 lub R2) -> OK -> Wielokrotnie zeskanować (6~10 razy) palec użytkownika -> Odczekać 7 s, aż diody czerwona/zielona zamigają 3 razy na potwierdzenie

Otwieranie drzwi

 • Palcem
 • Pilotem i kodem

-> Przeciągnąć palec użytkownika po czytniku
-> Pilot -> kod cyfrowy -> Nacisnąć OK

Skasowanie pojedynczego użytkownika

Skasowanie pojedynczego palca użytkownika (inne zostają w pamięci)

-> 1 raz przeciągnąć palec Masterfinger -> D -> Indeks -> OK

Reset wszystkich palców

Powrót do ustawienia fabrycznego 

Pilot -> DA -> Reset Code -> OK
-> czerwona+zielona diody świecą nieprzerwanie


Pilot

Każdy zestaw z czytnikiem linii papilarnych zawiera w wersji IR Admin (opcja za dopłatą) pilota, który służy 

 • dla producenta drzwi/montażysty do Autotestu, czyli kontroli właściwego podłączenia czytnika z zamkiem
 • dla użytkownika
  • do resetu (posiada naklejkę z kodem do resetu),
  • jako klawiatura do otwierania drzwi i
  • do zarządzania użytkownikami (do 150)

Funkcje pilota do Czytnika linii papilarnych z 2 przekaźnikami (R1 i R2): 

 • możliwość zapamiętania palców użytkowników dla Relais1 i Relais2 i możliwość otwierania Relais1 i Relais2
 • możliwość zapamiętania kodów użytkowników dla Relais1 i Relais2 i możliwość otwierania Relais1 i Relais2


Użytkowanie

Zapamiętywanie palca Masterfinger

Warunek: urządzenie jest włączone (diody czerwona + zielona świecą nieprzerwanie; jeśli nie patrz „Reset”)
 1. Przeciągnąć palec Masterfinger po raz pierwszy przez czytnik:
  dioda niebieska miga, odczekać ok. 3 s, diody
  czerwona i zielona na krótko przestają migać, a potem świecą nieprzerwanie.
 2. Przeciągnąć palec Masterfinger po raz drugi przez czytnik:
  dioda niebieska miga, odczekać ok. 3 s, diody
  czerwona i zielona na krótko przestają migać, a potem świecą nieprzerwanie.
 3. Przeciągnąć palec Masterfinger po raz trzeci przez czytnik:
  dioda niebieska miga, odczekać ok. 3 s, dioda
  zielona miga krótko, potwierdzając zakończenie.


 • Jeśli palec Masterfinger został zapamiętany, urządzenie znajduje się w stanie aktywnym (tylko dioda niebieska świeci). Można przystąpić do zapamiętywania palców użytkowników.
 • Jeśli podczas rejestracji palec przeciągany przez czytnik nie został zaakceptowany jako Masterfinger, diody czerwona + zielona świecą i proces zapamiętywania palca Masterfinger należy powtórzyć.
 • Przekroczenie czasu: 60 s. Pomiędzy zapamiętywaniem palców Masterfinger nie należy robić przerw dłuższych niż 60 s. W przeciwnym wypadku zapamiętywanie musi zostać powtórzone.


Dodawanie kolejnych palców Masterfinger


Przy pomocy pilota można dodać 6 kolejnych palców Masterfinger

 1. Za pomocą zapamiętanego wcześniej palca Masterfinger wejść w tryb programowania
 2. Na pilocie nacisnąć przycisk E i cyfrę 0
 3. Zaprogramować jeden lub więcej palców Masterfinger przeciągając przez czytnik (dodatkowo można zapamiętać do 6 palców Masterfinger)
 4. Na zakończenie programowania odczekać 7 s, aż diody czerwona i zielona zamrugają 3 razy na potwierdzenie.


Zapamiętywanie palca użytkownika

Warunek: urządzenie jest aktywne (świeci tylko dioda niebieska)

Palce Masterfinger nie mogą zostać zapamiętane, jako palec użytkownika!


 1. Przeciągnąć przez czytnik jeden palec Masterfinger. Diody czerwona + zielona zapalają się na krótko
 2. Nacisnąć klawisz E (Enrollment) na pilocie (po prawej stronie na dole)
 3. Wprowadzić poprzez pilota numer identyfikacyjny ID (od 1 do 150). Wszystkie wzory palców są zapamiętane pod numerami identyfikacyjnymi ID.
 4. Jeśli palec ma obslugiwac tylko jeden przekaźnik należy nacisnąć klawisz R1 – dla Przekaźnika 1 lub R2 dla Przekaźnika 2.  
  Jeśli nie zostanie wybrany R1 lub R2 palec będzie działał na obu przekaźnikach.
 5. Potwierdzić klawiszem OK na pilocie
 6. Wielokrotnie przeciągnąć przez czytnik jeden palec użytkownika (6~10 razy/palec). Po każdym prawidłowym wczytaniu zapala się dioda zielona, potwierdzając zapamiętanie.
 7. Na zakończenie procesu zapamiętywania odczekać ok. 7 s aż diody czerwona i zielona zamigają 3 razy.

Kontrola numeru identyfikacyjnego ID (czy jest już nadany)

 • Nacisnąć na pilocie klawisz OK
 • Wprowadzić numer identyfikacyjny ID np. 11
 • Nacisnąć klawisz OK

Jeśli numer identyfikacyjny 11 jest już nadany zapala się czerwona i zielona diody LED. Jeśli numer jest wolny zapala się tylko czerwona lampka LED.

Wzór tabeli z numerami identyfikacyjnymi:


IndeksOsobaPalec (np. kciuk)
1

2

...

150


 • Przy nieodpowiedniej jakości skanowania zapala się tylko dioda czerwona. Należy powtórzyć proces zapamiętywania palca użytkownika.
 • Poszczególne palce użytkowników należy zapamiętać min. 3 razy, aby zoptymalizować stopień rozpoznawalności. Przy „specyficznych” palcach może być konieczne 10-krotne zapamiętywanie lub użycie innego palca. Im więcej wzorów palców zostanie zapamiętanych tym wyższy stopień rozpoznawalności. Można zapamiętać do 150 wzorów palców.
 • Przekroczenie czasu: 10 s. Pomiędzy zapamiętywaniem palców użytkownika nie należy robić przerw dłuższych niż 10 sek. W przeciwnym wypadku zapamiętywanie musi zostać powtórzone.


Otwieranie drzwi

Warunek: urządzenie jest aktywne (świeci tylko dioda niebieska)
 • Palec został rozpoznany – zapala się dioda zielona
 • Palec nie został rozpoznany – zapala się dioda czerwona


 • Przeciągnąć przez czytnik palec użytkownika

    Skasowanie wszystkich palców (Reset) 

Warunek: urządzenie jest aktywne (świeci tylko niebieska dioda LED), Masterfinger LUB Pilot z Reset CodeWszystkie palce (łącznie z palcami Masterfinger) można skasować w następujący sposób:

 1. Metoda Masterfinger

  1. Przeciągnąć palec Masterfinger 3 razy z rzędu przez czytnik.

 2. Metoda za pomocą pilota i Reset Code

  1. Ustawić pilota bezpośrednio przed niebieską diodą czytnika

  2. nacisnąć DA -> wpisać Reset Code -> OK.

  3. Czytnik wraca do stanu początkowego (diody LED czerwona i zielona świecą nieprzerwanie).

Każdy czytnik posiada Reset Code (6 cyfrowy kod kasowania ustawiony w fabryce) umieszczony w trzech miejscach:

 • naklejony na pilocie

 • naklejony na załączonej Instrukcji obsługi/Quickstartcie

 • naklejony na Blackbox (zapytaj u producenta drzwi)


Po zresetowaniu czytnik powraca do stanu fabrycznego. Reset Code ustawiony w fabryce jest ponownie aktywny


Uwaga: w stanie fabrycznym (żaden palec nie został jeszcze zapamiętany) wejście jest niezabezpieczone. Każda obca osoba może dodać siebie jako Mastera, a następnie użytkownika uprawnionego do otwierania drzwi. Czytaj poniżej "Kodowanie palca Masterfinger".
Skasowanie pojedynczych palców użytkowników

  1. Przeciągnięcie palcem Masterfinger aktywuje tryb usuwania pojedynczych palców (czerwona i zielona diody LED krótko migają) 
  2. Nacisnąć na pilocie klawisz D (Delete), zapala się zielona dioda LED
  3. Wprowadzić numer identyfikacyjny ID użytkownika
  4. Potwierdzić naciskając OK
  5. Usuwanie palca użytkownika należy zakończyć przeciągnięciem palca Masterfinger


Blokowanie / Odblokowanie użytkowników

Czasowe blokowanie użytkowników np. gości
 1. Przeciągnąć Masterfinger

 2. Nacisnąć na pilocie klawisz B

 3. Wprowadzić numer identyfikacyjny użytkownika ID

 4. Potwierdzić naciskając klawisz OK

Zapamiętane pod Indeksem (ID) wzorce palców zostały zablokowane. Wzorce pozostają nadal w pamięci i w każdej chwili mogą zostać odblokowane bez obecności danej osoby i bez konieczności ponownego zapamiętywania palców.

Odblokowanie numeru identyfikacyjnego użytkowników (ID)

 1. Przeciągniecie Masterfinger
 2. Nacisnąć klawisz UB
 3. Wprowadzić ID
 4. Wszystkie wzorce palców pod danym ID zostały odblokowane


Dalsze funkcje

Obsługa drzwi pilotem


 Pilot można użyć również do otwierania drzwi z czytnikiem linii papilarnych - kodem numerycznym (goście, personel sprzątający itp.)

Programowanie kodu użytkownika:

 • Jeśli kod użytkownika ma obsługiwać oba Relais (R1 i R2), jest możliwy tylko jeden kod użytkownika.
  przeciągnąć Masterfinger → klawisz E -> wprowadzić kod użytkownika (6-cyfrowy) -> OK -> wprowadzić kod użytkownika (powtórzyć) -> OK

 • Jeśli kod ma obsługiwać tylko jeden Relais; tylko R1 lub tylko R2 wtedy:
  • dla Relais 1: przeciągnąć Masterfinger →klawisz E->R1->kod użytkownika (6-cyfr) ->OK-> kod użytkownika (powtórzyć)-> OK
  • dla Relais 2: przeciągnąć Masterfinger →klawisz E->R2->kod użytkownika (6-cyfr) ->OK-> kod użytkownika (powtórzyć)-> OK

Otwieranie drzwi pilotem:
goście, personel sprzątający itp.

 • wprowadzenie kodu użytkownika → OK

Usuwanie kodu użytkownika:
Kod użytkownika można w każdej chwili deaktywować lub usunąć.

 • przeciągnąć Masterfinger →  klawisz D → 0 → OKZmiana kodu kasowania (Reset Code)


Zmianę kodu kasowania (Reset Code) można przeprowadzić za pomocą pilota. Nowy kod kasowania należy zapisać. Jeżeli zostanie zapomniany reset będzie możliwy tylko poprzez palec (Masterfinger 3x) lub na układzie Blackbox.

 • Na pilocie nacisnąć D →  E → wprowadzić kod kasowana (Reset Code) → OK → wprowadzić NOWY kod→ OK → powtórnie wprowadzić NOWY kod→ OK


Nastawianie pilotem czasu przełączania elektrozamka

Czas przełączania elektrozamka jest ustawiony fabrycznie na 3 sek. Możliwe jest wybranie ustawienia w zakresie  1‒65 sek.

Zmianę nastawiamy pilotem.

 • przeciągnąć Masterfinger -> nacisnąć na pilocie RT -> nacisnąć klawisz R1 dla Przekaźnika 1, R2 dla Przekaźnika 2 lub klawisze R1 i R2 nacisnąć jeden po drugim -> wprowadzić czas w sekundach -> Potwierdzić naciskając klawisz OK

Przykład (nastawić czas przełączenia R1 na 8 sek.):
przeciągnąć Masterfinger -> RT -> R1->8 -> OK Ustawienie daty i czasu do logowania audytu ze stemplem czasowym

Na czytniku można ustawić datę i czas do logowania audytu ze stemplem czasowym

 • Masterfinger->E->RT->2019->OK->01->OK->08->OK->12->OK->45->OK (Data 8.01.2019 godz. 12.45)
 • Najpierw przeciągnąć palec Masterfinger, 
  a następnie nacisnąć na pilocie:- E->RT->Rok (4 cyfry) > OK 
  -> Miesiąc (1-12) -> OK
  -> Dzień (1-31) -> OK
  -> Godzina (00-23) -> OK -> Minuty (00-59). 
  Na zakończenie potwierdzić przyciskiem OKBlokowanie/odblokowywanie czytnika

 • Blokowanie:
  jeśli nieautoryzowany palec zostanie 
  4-10 razy z rzędu przeciągnięty przez czytnik (zapala się czerwona dioda LED), urządzenie włącza blokadę. Blokada zapobiega uzyskaniu dostępu przez niepowołane osoby. Tryb blokady jest ograniczony czasowo. Po pierwszych 4 nieudanych próbach czas blokowania wynosi 10 sekund. Po kolejnych 10 nieudanych próbach czas blokowania wydłuża się. Interwały blokowania: 1 min, 5 min, 30 min i 1 godzina. Podczas blokady czytnik nie reaguje na skanowanie palca i sygnał z pilota.


 • Usuwanie blokady:
  blokada może zostać w każdej chwili wyłączona, jeśli autoryzowany palec (Masterfinger lub palec użytkownika) zostanie przeciągnięty 1 raz przez czytnik. Następnie drzwi można otworzyć jak zwykle palcem użytkownika.


Czytnik linii papilarnych z funkcją alarmu (funkcja opcjonalna odpłatna) 

Czytnik linii papilarnych z możliwością podłączenia do alarmu (funkcja opcjonalna odpłatna) 

Programowanie czytnika z funkcją alarmu:

Czytnik z alarmem ma dwa Relais (R1 i R2 na pilocie). Według instrukcji obsługi i decyzji klienta należy zapamiętać np.

 • jeden palec (do czytnika) na R1 i drugi palec (do alarmu) na R2
  Po prawidłowym zapamiętaniu palców można korzystać z funkcji:
  • a) przeciągnięcie jednym palcem po czytniku –> otwiera drzwi
  • b) przeciągnięcie drugim palcem po czytniku -> uruchamia alarm

 • lub zapamiętać tylko jeden palec bez uwzględniania R1 i R2, który będzie działał na obu przekaźnikach R1 i R2.


Identyfikacja
Palec użytkownika przeciągnąć po sensorze/wprowadzić kod użytkownika - po rozpoznaniu zapala się zielona lampka LED i Relais (przekaźnik) przełącza się.

Jeśli palec użytkownika nie zostanie rozpoznany zapala się czerwona dioda LED.

Relais 1 (funkcja dostępu): zamek jest otwarty przez 3 sek. (ustawienie fabryczne).
Relais 2 (funkcja alarmu): dwa statusy

 • aktywny: niebieska dioda LED świeci się, przekaźnik zawsze aktywny
 • rozbrojony: niebieska dioda LED nie świeci się, przekaźnik nieaktywny

Te dwa stany są każdorazowo zmieniane poprzez rozpoznanie linii papilarnych lub przypisany kod użytkownika.


Status alarmu można rozpoznać przez niebieską diodę LED na czytniku

 • jeśli alarm jest aktywny – dioda świeci na niebiesko, 
 • jeśli alarm jest rozbrojony – niebieska dioda nie świeci