Gate Schemat podłączenia do 2020

Gate Schemat podłączenia

2019/V3 od 10/2018


Bezpieczna i sprawna instalacja drzwi z zamkiem i czytnikiem 

Instalacja drzwi z zamkiem elektromechanicznym i czytnikiem jest bardzo prosta, ale podłączenie powinien wykonywać elektryk posiadający odpowiednią wiedzę.

Montaż jednostki zewnętrznej i wewnętrznej

Jeśli podłączenie do prądu zostało poprawnie wykonane i Gate jest w stanie fabrycznym (jeszcze bez zapamiętanych palców) czerwona + zielona diody LED świecą nieprzerwanie.

W jednostce zewnętrznej po prawidłowym montażu świeci nieprzerwanie niebieska dioda LED.

Control Unit 4000 H (H=Hutschiene/na szyne montażowąmusi znajdować się w bezpiecznym miejscu i nie może być dostępna z zewnątrz!

Rys. 1 Okablowanie  Przy montażu natynkowym należy prawidłowo połączyć kabel płaski = czerwona linia, patrz rys. i zdjęcia.

Zakres dostawy Whitebox po 15.10.2018Schemat okablowania Control Unit z E-Öffner

Schemat okablowania Control Unit z zamkami elektromechanicznymi

Autotest

Krok 1: 
Montaż jednostki zewnętrznej i wewnętrznej Jeśli podłączenie do prądu zostało poprawnie wykonane i Gate jest w stanie fabrycznym (jeszcze bez zapamiętanych palców/kodów) czerwona + zielona diody LED świecą nieprzerwanie.

Krok 2: 
Do kontroli prawidłowego podłączenia czytnika z zamkiem przewidziany jest Autotest pilotem (bez konieczności wprowadzania odcisków palców producenta czy montażysty na czytniku dla klienta). Autotest daje gwarancje, że podłączenie zamka w drzwiach z czytnikiem zostało prawidłowo wykonane i  przejście kablowe, zasilanie i czytnik) pracują poprawnie. Autotest służy również, aby zademonstrować właścicielowi/deweloperowi,  że podłączenie drzwi, zamka i czytnika poprawnie funkcjonuje.

Autotest przeprowadzamy przy pomocy pilota.

  1. Na wstępie należy sprawdzić, czy czytnik znajduje się w stanie ustawienia fabrycznego. Czerwona i zielona diody LED świecą nieprzerwanie.

  2. Następnie pilotem przyciskamy: 0 -> OK

  3. Autotest startuje automatycznie: kontrolowane są parowanie, kodowanie i połączenie. Autotest trwa około 10 sek. 
    1. Test poprawny: zamek się otwiera i diody (czerwona i zielona) świecą znowu nieprzerwanie.
    2. Test negatywny: zamek nie reaguje lub dioda świeci na czerwono→ sprawdzić podłączenie zamka wg Schematu okablowania.
  4. W przypadku Klawiatury Autotest wykonujemy przy pomocy Mastercode (Mastercode fabryczny = 2587).


Opis błędu jednostka zewnętrznaPrzyczyna Co należy zrobić
Miga tylko czerwona dioda LEDJednostka zew. i wew. źle sparowanePairing taster” z Control Unit 4000H przez 3 sek. trzymając naciskać: nowe sparowanie
Miga czerwona i zielona dioda LEDRS485 Bus błąd magistrali, błąd w okablowaniuSprawdzić/wymienić Zaciski 5 i 6 
Czerwona dioda LED świeci constantDefekt HardwareKonieczna wymiana. Zgłoszenie na support@idencom.pl


Opis błędu jednostka wew. Relais/Przekaźnik PrzyczynaCo należy zrobić
Jeśli więcej niż 1 raz (>1) został rozpoznany palec, a drzwi się nie otwierają (przekaźnik nie przełącza)

a) Jednostka wew. nie jest podłączona do zew.
b) Przełącznik (bezpotencjałowy) niewłaściwie podłączony z zamkiem
c) Hardware defekt jednostki wew.

a) sprawdzić okablowanie
b) włączyć/wyłączyć prąd urządzenia
c) jeśli a) i b) nie pomogą Zgłoszenie na support@idencom.pl i ew. wymiana jednostki wew.