Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Instrukcja obsługi dla Inside Klawiatura Basic do Klawiatura Basic Inside do integracji z drzwiami i Gate Klawiatura Basic Gate obok drzwi.

Table of Contents
outlinetrue
exclude1

Include Page
_g Klawiatura
_g Klawiatura
Include Page
_g klawiatura gate
_g klawiatura gate

Dane techniczne

Include Page
_klawiatura Dane techniczne KP/2021
_klawiatura Dane techniczne KP/2021

Przed rozpoczęciem używania

Include Page
_klawiatura basic Przed rozpoczęciem użytkowania KP/2021
_klawiatura basic Przed rozpoczęciem użytkowania KP/2021

Przegląd funkcji

Include Page
_klawiatura basic przegląd funkcji KP/2021
_klawiatura basic przegląd funkcji KP/2021