Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Instrukcja obsługi dla BioKey Inside Czytnik linii papilarnych Basic do integracji z drzwiami

Panel

Table of Contents
outlinetrue
exclude1Dane techniczne:

Include Page
_czytnik Dane techniczne
_czytnik Dane techniczne


Przed rozpoczęciem używania:

Include Page
_czytnik Przed rozpoczęciem użytkowania
_czytnik Przed rozpoczęciem użytkowania


Szybki przegląd funkcji

Include Page
_czytnik Szybki przegląd funkcji
_czytnik Szybki przegląd funkcji


Pilot

Include Page
_czytnik Pilot
_czytnik Pilot


Użytkowanie

Zapamiętywanie palca Masterfinger

Include Page
_czytnik Zapamiętywanie palca Masterfinger
_czytnik Zapamiętywanie palca Masterfinger


Dodawanie kolejnych palców Masterfinger

Include Page
_czytnik Dodawanie kolejnych palców Masterfinger
_czytnik Dodawanie kolejnych palców Masterfinger


Zapamiętywanie palca użytkownika

Include Page
_czytnik Zapamiętywanie palca użytkownika
_czytnik Zapamiętywanie palca użytkownika


Otwieranie drzwi

Include Page
_czytnik Otwieranie drzwi
_czytnik Otwieranie drzwi


Skasowanie wszystkich palców (Reset) 

Include Page
_czytnik Skasowanie wszystkich palców (Reset) FP/V9.x/2021
_czytnik Skasowanie wszystkich palców (Reset) FP/V9.x/2021


Dalsze funkcje

Obsługa drzwi pilotem

Include Page
_czytnik Obsluga drzwi pilotem
_czytnik Obsluga drzwi pilotemZmiana kodu kasowania (Reset Code)

Include Page
_czytnik Zmiana kodu kasowania
_czytnik Zmiana kodu kasowaniaNastawianie pilotem czasu przełączania elektrozamka

Include Page
_czytnik Nastawianie pilotem czasu przełączania elektrozamka
_czytnik Nastawianie pilotem czasu przełączania elektrozamkaUstawienie daty i czasu do logowania audytu ze stemplem czasowym

Include Page
_czytnik Ustawienie daty i czasu do logowania audytu ze stemplem czasowym
_czytnik Ustawienie daty i czasu do logowania audytu ze stemplem czasowymBlokowanie/odblokowywanie czytnika

Include Page
_czytnik Tryb blokowania (zamykanieblokowanie/odblokowywanie terminalu)
_czytnik Tryb blokowania (zamykanieblokowanie/odblokowywanie terminalu)